Huynh đệ niên hạ

0
28

Tác giả: Chanh Tử Vũ

Thể loại: Hiện đại đô thị, mỹ cường công x ôn nhu thụ, huynh đệ niên hạ, ngược tâm, HE.

Người dịch: Kem

Văn án:

Kỳ Diễn vốn có một gia đình hạnh phúc.

Cho đến khi người phụ nữ kia bức mẹ cậu, cướp đi ba cậu, mọi thứ trong cuộc sống của cậu vì thế mà bị đảo lộn.

Người phụ nữ đó mang theo một đứa con trai, người con trai tuấn lãng ấy từ đó trở thành anh trai của cậu.

Anh trai có cơ thể ốm yếu nhưng rất kiên cường mà lại ôn hòa, rất nhanh liền trở thành người thân thiết nhất với cậu ở trong nhà.

Nhưng oán hận với người phụ nữ kia, lại khiến cậu nhiều lần làm tổn thương người anh trai đó.

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] VĂN ÁN

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 1

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 2

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 3

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 4

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 5

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 6

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 7

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 8

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 9

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 10

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 11

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 12

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 13

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 14

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 15

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 16

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 17

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 18

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 19

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 20

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 21+22

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 23+24

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 25+26

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 27+28

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 29+30

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 31+32

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 33+34

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 35+36

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 37+38

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 39+40

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 41+42

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 43+44

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 45+46

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 47+48

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 49+50

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 51+52

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 53+54

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 55+56

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 57+58

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 59+60

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 61+62

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 63

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 64+65

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 66+67

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 68+69

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 70

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] CHƯƠNG 71

Huynh đệ niên hạ – [HĐNH] VĨ THANH

SHARE
Previous articleHuynh đệ niên hạ - [HĐNH] VĨ THANH
Next articleLAO TÙ TUYỆT VỌNG - LTTV – MỞ ĐẦU

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI