LAO TÙ TUYỆT VỌNG

0
29

LAO TÙ TUYỆT VỌNG

Tác giả: Tiểu Hắc Tử

Editor: Vũ Linh

Thể loại: Đam mỹ, cường thủ hào đoạt, quỷ súc công x quật cường thụ.

VĂN ÁN

Anh muốn tôi chỉ có thể nhìn về phía anh

Muốn tôi chỉ có thể yêu mình anh

Anh nhốt tôi lại trong cái ***g sắt mang tên “Tuyệt Vọng”

Mất đi tự do

Mất đi suy nghĩ

Chỉ có thể trầm luân trong sự ôn nhu cùng tàn nhẫn của anh

Anh nói tuy tôi không phải là “duy nhất” của anh, nhưng lại là người mà anh yêu nhất

Có lẽ, phải đợi đến khi mất đi rồi, anh mới hiểu được…yêu là gì…

 

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – MỞ ĐẦU

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 1

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 2

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 3

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 4

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 5

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 6

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 7

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 8

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 9

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 10

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 11

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – CHƯƠNG 12 + KẾT CỤC

LAO TÙ TUYỆT VỌNG – LTTV – PHIÊN NGOẠI

SHARE
Previous articleLAO TÙ TUYỆT VỌNG - LTTV – PHIÊN NGOẠI
Next articleVõng phối đại thần vs võng du đại thần - CHƯƠNG 1

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI