Viên tiên sinh luôn không vui

0
194

VIÊN TIÊN SINH LUÔN KHÔNG VUI

Từ Từ Đồ Chi

Edit : Đậu

Beta: Xú Nha Đầu

Thể loại : Hiện đại,  ấm áp, công thích da trắng ngực to x thụ da nâu mê trai ngực phẳng, HE

Với sự trợ giúp của cô Kurokochi ^^

Văn án

Công: Trịnh tiên sinh cao 1m86, thích các cô nàng da trắng ngực to đã hơn 30 năm, không cẩn thận yêu phải Viên tiên sinh da nâu ngực phẳng, đã vậy còn cao tới 1m89, từ đó về sau không thể không cùng giày độn đế làm bạn, ngày ngày sống chung hòa thuận.

Thụ: Viên tiên sinh FA đã 27 năm, đơn phương N lần đều không có kết quả, cuối cùng cũng gặp được tình yêu đích thực là Trịnh tiên sinh, nhưng Trịnh tiên sinh lại là một tên cuồng bóp vếu, vì vậy cậu không thể không mua… miếng dán ngực hết hộp này đến hộp khác.

Văn án (bản cũ)

Viên tiên sinh lúc nào cũng là người yêu đơn phương, cũng luôn là người thất tình, là số kiếp cún FA, vì vậy Viên tiên sinh luôn không vui.

Viên tiên sinh rốt cục đã gặp được chân ái, cũng đã “ba ba”[1], có bạn trai rồi, nhưng vẫn không vui.

Một buổi tối nọ, bạn trai của hắn hỏi: Tại sao em không vui~?

Hắn liền bật người lên nhảy múa hát: Ma sát ma sát, em ma sát nó trên mặt sàn bóng loáng ~ [2]

Bạn trai:…

Viên tiên sinh cuối cùng thành thật khai báo: Bởi vì “ma sát” với anh không vui.

[1] Tiếng ấy ấy lúc làm =))

[2] Một câu hát trong bài “My sneaker” – Bàng Mai Lang.

 

Viên tiên sinh luôn không vui – (HOÀN) VIÊN TIÊN SINH LUÔN KHÔNG VUI – TỪ TỪ ĐỒ CHI

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – VĂN ÁN

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 1

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 2

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 3

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 4

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 5

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 6

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 7

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 8

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 9

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 10

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 11

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 12

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 13

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 14

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 15

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 16

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 17

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 18

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 19

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 20

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 21 – MAGIC BEAN

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 22

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 23

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 24

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 25

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 26

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 27

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 28

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 29

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 30

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 31

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 32

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 33

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 34

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 35

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 36

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 37

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 38

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 39

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 40

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 41

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 42

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 43

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 44

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 45

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 46

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 47

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 48

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 49

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 50

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 51

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 52

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 53

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 54

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 55

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 56

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 57

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 58

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 59

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 60

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 61

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 62

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 63

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 64

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 65

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 66

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 67

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 68

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 69

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 70

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 71

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 72

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 73

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 74

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 75

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 76

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 77

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 78

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 79

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 80

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 81

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 82

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 83

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 84

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 85

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – 86 (HOÀN CV)

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – PN (1)

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – PN (2)

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – PN (3)

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – PN (4)

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – PN (5)

Viên tiên sinh luôn không vui – VIÊN TIÊN SINH – PN (6) – TOÀN VĂN HOÀN

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here